Contractering met zorgverzekeraars

In het hoofdlijnenakkoord voor paramedische zorg zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Op deze pagina leest u welke afspraken van belang zijn voor logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg.

  • Er komt een onderzoek of er een uniforme behandelindex kan worden ontwikkeld voor logopedisten die alle zorgverzekeraars gaan toepassen. De behandelindex laat zien hoe het behandelen van vergelijkbare patiëntengroepen in de ene praktijk zich cijfermatig verhoudt tot het behandelen in de praktijk van andere zorgaanbieders met vergelijkbare patiëntengroepen. Nu hanteren zorgverzekeraars nog verschillende behandelindexen.
     
  • Klachten over het proces rondom contractering kunt u melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het dus niet om klachten over de inhoud van het contract.

  • Iedere patiënt heeft directe toegang tot logopedie. Een verwijsbriefje is niet meer nodig. Toch gaan zorgverzekeraars hier verschillend mee om. Vaak wordt nog wel om een verwijsbrief gevraagd. Het ministerie van VWS gaat onderzoeken hoe de directe toegang tot eerste lijnszorg in de praktijk wordt toegepast.

    Lees welke afspraken hierover gemaakt zijn
     
  • Logopedisten en andere paramedici zijn ontevreden over het huidige tarief dat ze in rekening kunnen brengen. Daarom komt er een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor een andere wijze van vergoeding van de paramedische zorg. Het uitgangspunt is dat zinnige en zuinige zorg wordt beloond.