Wet- en regelgeving

Hier vindt u een overzicht van wet- en regelgeving die voor u als logopedist van belang is. Een samenvatting van de verschillende wetten vindt u hier.

 

wet wgbo 450 bij 200

WGBO

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener.

Lees meer

 

dossier met sleutel450 bij 200

Wbp

De Wet bescherming persoonsgegevens regelt een zorgvuldige omgang bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Lees meer

 

meldcode kindermishandeling
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Stappenplan voor het omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling.

Lees meer

 

geschillen wkkgz 450 bij 200

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg gaat over kwaliteit en klachtrecht van cliënten in de zorgsector.

Lees meer

 

stapel munten 450 bij 200

Wmg

De Wet marktordening gezondheidszorg heeft als doel gereguleerde marktwerking in de zorg te realiseren.

Lees meer

 

 

big register 450 bij 200

Wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg stelt eisen aan de kwaliteit van de zorgverlener.

Lees meer

zvw 450 bij 200

Zvw

Volgens de Zorgverzekeringswet is iedere Nederlander verplicht zich te verzekeren tegen zorgkosten.

Lees meer