Klantervaringen

Binnen jouw logopedische zorg staat de cliënt centraal. Dit betekent dat je de zorg zoveel mogelijk afstemt op de behoeften van jouw cliënt. Maar ook dat jouw cliënt genoeg informatie heeft om zelf keuzes te maken over die zorg. De NVLF heeft instrumenten om jou hierbij te helpen.

PREM
Om te weten hoe jouw cliënt de zorg ervaart, kan je in de eerste lijn gebruik maken van de PREM (Patient Reported Experience Measure) logopedie. Er zijn verschillende organisaties die de PREM logopedie aanbieden. Je kiest zelf een organisatie uit. Als je een overeenkomst hebt met een zorgverzekeraar kijk dan in de overeenkomst welke voorwaarden de zorgverzekeraar stelt aan de organisatie die de PREM uitvoert. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden die zorgverzekeraars aan de uitvoering PREM hebben gesteld.

Klantervaringsonderzoek
Voor instellingen, onderwijs en preventieve logopedie zijn de vragenlijsten Klantervaringsonderzoek (KEO) Logopedie beschikbaar. De vragenlijsten gaan over de behandeling, de praktijk en het contact. Je vindt ze rechts op deze pagina.

Punten voor Kwaliteitsregister Paramedici
Voor het uitvoeren van klantervaringsonderzoek kunt u punten krijgen voor het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Zie hiervoor kwaliteitscriteria KP. Je maakt hiervoor een onderzoeksverslag. In de 'Toelichting meten klantervaringen' lees je meer over wat je in het verslag zet.

Folder ‘Informatie over de behandeling voor de patiënt’
Om de patiënt duidelijkheid te geven over wat hem of haar te wachten staat, hebben we de folderInformatie over de behandeling voor de patiënt’ gemaakt. De folder geeft duidelijk aan welke onderwerpen aan de orde komen in de gesprekken met de logopedist.

Ook voor verwijzers
Je kan de folder ‘Informatie over de behandeling voor de patiënt’ aan patiënten meegeven, samen met de folder ‘Wat is logopedie?’ en een folder over de aandoening van de patiënt. Verwijzers kunnen deze folder ook gebruiken. Wanneer je de folder ‘Informatie over de behandeling voor de patiënt’ bestelt, krijg je een kaartje dat je zelf kunt gebruiken tijdens het werk. Hierop staat een samenvatting van de criteria vanuit patiëntenperspectief.

Artikel 'Uniforme vragenlijst meten klantervaringen'