Klantervaringen

Binnen uw logopedische zorg staat de cliënt centraal. Dit betekent dat u de zorg zoveel mogelijk afstemt op de behoeften van uw cliënt. Maar ook dat uw cliënt genoeg informatie heeft om zelf keuzes te maken over die zorg. De NVLF heeft instrumenten om u hierbij te helpen.

Klantervaringsonderzoek
Om te weten hoe uw cliënt de zorg ervaart, kunt u in de eerste lijn gebruik maken van de PREM (Patient Reported Experience Measure). Voor instellingen, onderwijs en preventieve logopedie zijn de vragenlijsten Klantervaringsonderzoek (KEO) Logopedie beschikbaar. De vragenlijsten gaan over de behandeling, de praktijk en het contact. De NVLF heeft voor vier werkvelden vragenlijsten opgesteld. U vindt ze rechts op deze pagina. De meetbureaus CTO-logo, Mediquest en Qualizorg bieden de PREM logopedie aan. De KEO logopedie voor instellingen, onderwijs en preventieve logopedie is alleen beschikbaar bij meetbureau CTO-logo. Wilt u gebruikmaken van één van deze drie vragenlijsten stuur dan een mail naar contact@ctologo.nl.

Punten voor Kwaliteitsregister Paramedici
Voor het uitvoeren van klantervaringsonderzoek kunt u punten krijgen voor het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Zie hiervoor kwaliteitscriteria KP. U maakt hiervoor een onderzoeksverslag. In de 'Toelichting meten klantervaringen' leest u meer over wat u in het verslag zet.

Folder ‘Informatie over de behandeling voor de patiënt’
Om uw patiënt duidelijkheid te geven over wat hem of haar te wachten staat, hebben we de folderInformatie over de behandeling voor de patiënt’ gemaakt. De folder geeft duidelijk aan welke onderwerpen aan de orde komen in de gesprekken met de logopedist.

Ook voor verwijzers
U kunt de folder ‘Informatie over de behandeling voor de patiënt’ aan uw patiënten meegeven, samen met de folder ‘Wat is logopedie?’ en een folder over de aandoening van de patiënt. Verwijzers kunnen deze folder ook gebruiken. Wanneer u de folder ‘Informatie over de behandeling voor de patiënt’ bestelt, krijgt u een kaartje dat u zelf kunt gebruiken tijdens het werk. Hierop staat een samenvatting van de criteria vanuit patiëntenperspectief.

Artikel 'Uniforme vragenlijst meten klantervaringen'