Evidence summaries

In 2015 en 2016 zijn vijf deelstudies verricht naar de effectiviteit van de behandeling van verschillende stoornissen binnen de logopedie: stotteren, spraakproductiestoornissen / spraakontwikkelingsdyspraxie, afasie, specifieke taalontwikkelingsstoornissen en functionele stemstoornissen. Dit heeft geresulteerd in vijf evidence summaries: enkele pagina’s waarop de wetenschappelijke evidentie op een eenvoudige manier is samengevat.