Opleidingen logopedie

Om logopedist te worden, volgt u eerst de hbo-opleiding Logopedie. In Nederland zijn negen hogescholen die deze opleiding verzorgen. In de opleiding Logopedie leert u hoe u mensen kunt helpen hun stem- en spraakvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. U leert over achtergronden van problemen met spraak, taal, slikken, gehoor en stem en hoe u die behandelt. 

Specialisatie
Binnen de opleiding Logopedie wordt u breed opgeleid, er zijn geen specialisaties. Na de opleiding kunt u zich wel toeleggen op de behandeling van een of meerdere aandoeningen. Met het diploma op zak, kunt u zich als zelfstandig logopedist vestigen en een eigen praktijk beginnen. Of in dienst treden van een bestaande praktijk. Veel logopedisten vinden ook een baan in het onderwijs of een zorginstelling. Afhankelijk van uw werkplek en uw specifieke deskundigheid, kunt u gaan werken met kinderen, ouderen of mensen met een specifieke stoornis of handicap.

Opleidingsduur
De opleiding Logopedie wordt bij de meeste hogescholen alleen in voltijd aangeboden en duurt vier jaar. In Groningen kunt u de opleiding in deeltijd volgen. Bij sommige hogescholen is het mogelijk om bij goede studieprestaties versneld te studeren. Heeft u al een andere hbo-opleiding gevolgd of heeft u al een baan? Dan is het bij een aantal instellingen mogelijk een aangepaste variant te doen.

Opleidingsprofiel
Het opleidingsprofiel logopedie geeft aan over welke competenties je moet beschikken als je straks gaat werken als logopedist. Kortom: op welk niveau je wat moet kennen en kunnen. Het opleidingsprofiel is onlangs opnieuw vastgesteld.

Bekijk het opleidingsprofiel logopedie

Op de volgende hogescholen wordt de hbo-opleiding logopedie verzorgd:

naam plaats
Fontys Hogeschool Eindhoven
Hanzehogeschool Groningen
Zuyd Hogeschool Heerlen
Hogeschool Arnhem en Nijmegen Nijmegen
Hogeschool Rotterdam Rotterdam
Hogeschool Utrecht Utrecht
Windesheim college Zwolle Zwolle               
Windesheim college Almere Almere
NCOI / Pro Education -