NIVEL Zorgregistratie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is een landelijk registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld.

Door deelname aan NIVEL Zorgregistraties eerstelijn krijgt de deelnemende logopediepraktijk en de NVLF veel meer zicht op de zorginhoudelijke cijfers logopedie. De basisvraagstellingen van NIVEL Zorgregistraties zijn:

  • Welke gezondheidsproblemen komen er voor in de Nederlandse bevolking?
  • Welke gezondheidsproblemen worden door welke eerstelijnszorgverleners behandeld?

Zorginhoudelijke cijfers logopedie
Het is van groot belang om cijfermatige resultaten te verkrijgen ten behoeve van de onderbouwing van de cijfers van de logopedie en informatie te krijgen over het aantal behandelingen bij een bepaalde stoornis, therapiesucces en gebruik van richtlijnen. Deze cijfers zijn hard nodig, omdat de logopedie grote veranderingen doormaakt. Hoe meer logopedisten bijdragen aan het netwerk, hoe meer cijfers er beschikbaar komen en hoe betrouwbaarder de cijfers zijn.

Tijdsinvestering voor deelnemers
Deelname aan NIVEL Zorgregistraties kost u weinig extra tijd. De gegevensverzameling is grotendeels gebaseerd op gegevens die u al standaard registreert. Een paar keer per jaar verzendt u met één druk op de knop zorggegevens vanuit uw praktijksoftware naar het NIVEL. De bescherming van de patiëntgegevens is gewaarborgd doordat de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gevolgd.

Inbouw door softwareleveranciers
De softwareleveranciers zijn gevraagd om de registratiemodule van NIVEL Zorgregistratie logopedie in te bouwen zodat de benodigde gegevens eenvoudig aan te leveren zijn bij het NIVEL.

Wilt u meedoen met NIVEL Zorgregistraties, maar heeft uw softwareleverancier de module nog niet ingebouwd? Dat is geen probleem. U kunt zich gewoon aanmelden. Zodra de samenwerkingsovereenkomst met het NIVEL is getekend en uw patiënten zijn geïnformeerd kunt u starten. Zodra de softwareleverancier de module klaar heeft worden gegevens met terugwerkende kracht uit uw software verwerkt. Daarom is de NVLF blij dat zich al ruim 60 praktijken hebben aangemeld, omdat van deze praktijken de gegevens met terugwerkende kracht gebruikt kunnen worden.

Op dit moment zijn de volgende softwareleveranciers aangesloten bij NIVEL Zorgregistratie:

  • Incura
  • Evry
  • Intramed
  • Zorgadmin
  • Winbase

Wat levert het op?
Punten: Op basis van uw deelname aan NIVEL Zorgregistraties en daadwerkelijke aanlevering van data, worden u tien punten per kalenderjaar toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Online spiegelinformatie: Zodra er voldoende praktijken aangesloten zijn bij de NIVEL zorgregistratie ontvangt u gratis online spiegelinformatie over de door u aangeleverde gegevens. De spiegelinformatie kan u inzicht geven in uw eigen zorgverlening (inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Tevens kunt u uw gegevens vergelijken met gegevens van de collega logopedist uit de eerstelijn. Kijk voor voorbeelden op www.nivel.nl/mijnpraktijk-demo.

Aanmelden voor deelname
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst van uw gegevens stuurt NIVEL u een samenwerkingscontract met poster en patiëntfolders. De posters moeten zo snel mogelijk worden opgehangen en het contract ontvangt het NIVEL graag zo spoedig mogelijk retour. Aan deelname aan NIVEL Zorgregistraties zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Meer informatie over NIVEL Zorgregistraties vindt u op de website www.nivel.nl/zorgregistraties. Voor vragen kunt u contact opnemen met de NVLF.

Bekijk ook veelgestelde vragen en antwoorden

 

Meer NIVEL-informatie voor de logopedist