NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren en Dyslexie.

Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars Nederland tot stand gekomen. Het register voor dyslexiebehandelaars is destijds ingesteld vooruitlopend op de vergoedingsregeling voor de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie. Als logopedist kunt u zich inschrijven voor een register als u voldoet aan de criteria van een register.

nvlf register 450 bijn200
Afasie
Lees meer

hanen 450 bjn200
Hanen-ouderprogramma
Lees meer

dyslexie 450 bij 200
Dyslexie
Lees meer

preverbale logopedie 450x200
Preverbale logopedie
Lees meer

46452556_s 450
Groepstherapie integrale zorg stotteren
Lees meer

gehoor - slechthorendheid
Stotteren
Lees meer