#durftevragen

Logopedisten vragen collega's mee te denken met een dilemma. #durftevragen is een rubriek in het Tijdschrift voor Logopedie. Heb je ook een vraag? Mail hem (in maximaal 150 woorden) naar redactie@nvlf.nl

Vraag voor volgende keer:

"Op een vacature die ik onlangs geplaatst heb is één reactie binnengekomen van een gekwalificeerde logopedist. Ik ben blij dat er in ieder geval één logopedist heeft gereageerd. Maar nu hoorde ik van collega’s uit de omgeving dat deze logopedist geen prettige werknemer is. Ik hoor diverse negatieve ervaringen van collega’s die haar in dienst hebben gehad. Moet ik me hieraan wagen, of kan ik er beter voor kiezen de vacature dan maar niet op te vullen?"

Mail jouw antwoord in maximaal 100 woorden naar redactie@nvlf.nl.

 

Januari 2019
Ik heb een nieuw cliëntje in de praktijk met een ernstige TOS. Moeder wil heel graag hulp maar is hoogzwanger en heeft nog twee kleintjes van onder de drie jaar aan haar rokken hangen. Vader werkt fulltime. Ik zie moeder worstelen om het gezin draaiende te houden en vraag me af of het wel zinvol is om nu te gaan behandelen. Maar hoe kan dit cliëntje met TOS dan geholpen worden?

Antwoord 5

In de Online Logopedie Praktijk worden we vaak vaak benaderd met dit probleem. Niet alleen ouders maar ook scholen vragen om online logopedie in de thuissituatie aan te bieden.En ja, online logopedie voor een kindje met ernstige TOS is ideaal. Iedereen blijft thuis en moeder kan vanuit de huiskamer op een tijdstip dat haar goed past de online therapie bijwonen. Het biedt ook de mogelijkheid dat vader de online logopedie bijwoont. Door de spraak en taalgames zien we dat de kinderen veel oefenen. Ouders vragen vaak om 2 keer online therapie in de week en dat is natuurlijk geen probleem. Fijn is ook dat alle zorgverzekeraars online logopedie van TinyEYE ingekocht hebben. Elke logopedist kan na het volgen van de training online logopedie leveren.
Elisa Gielen