#durftevragen

Logopedisten vragen collega's mee te denken met een dilemma. #durftevragen is een rubriek in het Tijdschrift voor Logopedie. Heb je ook een vraag? Mail hem (in maximaal 150 woorden) naar redactie@nvlf.nl

Vraag voor volgende keer:

Heel graag wil ik lid worden van een specifieke kwaliteitskring. Ik heb meerdere kringen aangeschreven en van maar één kring heb ik een reactie ontvangen. Mijn CV is besproken door de leden van de kring. Hierna kreeg ik te horen dat een aantal leden moeite hadden met mijn werkgever en dat ik daarom niet mocht toetreden tot de kring. Het raakt mij dat wij als logopedisten blijkbaar niet in staat zijn om collega’s te zijn en elkaar te respecteren in welke keuzes we maken. Ik wil heel graag deelnemen aan een kwaliteitskring, maar dat is me nog niet gelukt. Zouden jullie mij kunnen adviseren hoe ik het beste op de afwijzing kan reageren, en hoe ik aansluiting vind bij een passende kwaliteitskring?

Mail jouw antwoord in maximaal 100 woorden naar redactie@nvlf.nl.

 

Januari 2019
Ik heb een nieuw cliëntje in de praktijk met een ernstige TOS. Moeder wil heel graag hulp maar is hoogzwanger en heeft nog twee kleintjes van onder de drie jaar aan haar rokken hangen. Vader werkt fulltime. Ik zie moeder worstelen om het gezin draaiende te houden en vraag me af of het wel zinvol is om nu te gaan behandelen. Maar hoe kan dit cliëntje met TOS dan geholpen worden?

Antwoord 5

In de Online Logopedie Praktijk worden we vaak vaak benaderd met dit probleem. Niet alleen ouders maar ook scholen vragen om online logopedie in de thuissituatie aan te bieden.En ja, online logopedie voor een kindje met ernstige TOS is ideaal. Iedereen blijft thuis en moeder kan vanuit de huiskamer op een tijdstip dat haar goed past de online therapie bijwonen. Het biedt ook de mogelijkheid dat vader de online logopedie bijwoont. Door de spraak en taalgames zien we dat de kinderen veel oefenen. Ouders vragen vaak om 2 keer online therapie in de week en dat is natuurlijk geen probleem. Fijn is ook dat alle zorgverzekeraars online logopedie van TinyEYE ingekocht hebben. Elke logopedist kan na het volgen van de training online logopedie leveren.
Elisa Gielen