#durftevragen

Logopedisten vragen collega's mee te denken met een dilemma. #durftevragen is een rubriek in het Tijdschrift voor Logopedie.

 

September 2018

Ik ben nét begonnen met mijn vierdejaars stage bij een logopedist. Tijdens de eerste week heb ik meerdere behandelingen geobserveerd en het viel mij meteen op dat mijn stagebeleider meerdere behandelingen uitvoert waarvan ik geleerd heb op de opleiding dat die niet effectief zijn. Ik weet niet hoe ik dit bespreekbaar moet maken. Hoe zeg ik tegen iemand die al jaren logopedist is dat ze niet effectief aan het behandelen is?

Antwoord 5

Jouw vraag kan momenteel niet toepasselijker zijn. In de logopedie speelt dit natuurlijk enorm. Denk o.a. maar aan recente uitspraken van collega’s: Weten is meer dan meten en EBP dwingt ons om na te denken waarom je bepaalde dingen wel of niet doet. Er speelt een belangrijk ding mee bij jouw vraag: Hoe stem je af op je stagebegeleider als 4e jrs stagiair en dan nog wel in de eerste week van je stage! Om heel dicht bij jouw positie te blijven in antwoord op je dilemma,heb ik jouw vraag voorgelegd bij de 4e jrs studenten van mijn eigen stagegroepje. Hoe verser van de pers kun je het krijgen! Unaniem was iedereen het eens dat je in jouw positie als stagiair geen veroordelende confrontatie aan moet gaan. Een aantal van hun reacties:

  • Vraag haar waarom ze de behandeling zo uitvoert, dan kun je haar zeggen hoe je het op school geleerd hebt. De discussie aangaan. Jouw begeleidster moet er wel voor openstaan.
  • Wat jij op school als effectief geleerd hebt, kan je begeleidster wellicht heel goed onderbouwen en past haar behandeling toch in wat je geleerd hebt op school.
  • Mocht er geen respons zijn van je begeleidster, dan zelf kritisch blijven en het gedurende je stage met rust laten en meenemen in je eigen logopedisch handelen in je toekomstige werkveld.
  • Vraag naar de visie van je begeleidster op de eisen die tegenwoordig geeist worden van de logopedist in het algemeen en t.o.v. de zorgverzekeraars e.v. Toon je interesse en spar met haar over wat jij geleerd hebt en haar mening.
  • Doe helemaal niks, laat het rusten en stel zelf je mening op/bij. Je stage moet je immers halen! 

    Janine Overbosch, docent en stagestudenten Logopedie Hogeschool Rotterdam

 

Antwoord 6
Mijn ervaring is dat je een stagiair begeleidt omdat je daar zelf ook weer wijzer van kunt worden. Juist studenten kunnen je weer nieuwe impulsen geven, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen op de opleiding meekrijgen. Dus juist bespreekbaar maken. Vraag de logopedist waarom ze juist voor die behandeling gekozen heeft, leg uit wat je op de opleiding hebt geleerd en bespreek samen wat de afwegingen van de logopedist zijn om voor deze behandeling te kiezen. Zo houden we ons vak in beweging.

Helga Develing, logopedist

Antwoord 7

Ik zou eerst aan je begeleidster vragen wat haar gedachten zijn achter de behandeling. Waarom kiest zij voor die specifieke behandeling? Als stagiaire is het heel interessant om de gedachtegang van je begeleidster te begrijpen en in gesprek te gaan met elkaar. Je geeft niet aan om wat voor behandeling het gaat, maar misschien heeft zij wel een goede reden voor haar keuze. Als je in gesprek gaat, kun je ook uitleggen wat je tijdens je studie hebt geleerd. Hierbij kun je wellicht ondersteunende artikelen gebruiken die jouw visie bevestigen. Het leuke van stagiaires is juist dat zij ook nieuwe informatie kunnen delen die tijdens de opleiding geleerd zijn. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes!

Sandra Pijpstra, student

Antwoord 8

Deze vraag wordt ook geregeld gesteld in de terugkombijeenkomsten op de Hogeschool. En terecht: verschillen tussen de praktijk en wat je op de opleiding leert zullen er altijd blijven. Net als verschillen tussen logopedisten onderling. Ik adviseer je om op een rustig moment te vragen naar de onderliggende argumenten van je begeleider: waarom kiest hij/zij voor deze aanpak? En op basis van welke wetenschappelijke evidentie (als die er is), eigen ervaringen en wensen/mogelijkheden van de cliënt (de EBP-driehoek)? Wanneer jullie openstaan voor elkaars argumenten, ontstaat hopelijk een waardevolle discussie waarin jullie van elkaar kunnen leren. Veel plezier!

Esther van Niel, docent

Antwoord 9

Voordat je een oordeel hebt over een collega, is het belangrijk helder te hebben voor jezelf wat je verstaat onder effectiviteit van een behandeling; is het doel niet effectief? Of is de behandelmethode niet effectief bij het gekozen doel? Observeer goed wat het doel is  dat de logopedist nastreeft met de behandeling, en/of het materiaal. Soms is materiaal dat  oorspronkelijk bedoeld is voor een bepaalde doelgroep heel goed effectief inzetbaar voor een totaal ander doel. Zo gebruik ik vaak teksten uit het jubileumboek voor afasie voor stembehandeling – de zinnen zijn 3 regels lang, en patiënten moeten er zelf hun adempauzes in zoeken. Wanneer je inderdaad denkt dat de behandeling volgens de laatste inzichten niet effectief is bij het gekozen doel, maak dit dan bespreekbaar door te vragen aan de logopedist waarom ze die behandeling gebruikt. Afhankelijk van het antwoord dat je krijgt, kun je aangeven dat je op de opleiding een andere methode hebt geleerd, waar jij enthousiast over bent. Ga open en respectvol de discussie aan- natuurlijk breng jij evidence mee, maar onderschat de practice van je stagebegeleider niet!

Lydeke Fransen, logopedist