Workshops

Het is een inspirerend programma met workshops en een masterclass. Er is veel aandacht voor vakontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk staat het hele congres in het teken van belangenbehartiging en de positionering van ons mooie en belangrijke vak. We bieden de meeste workshops en de masterclass maar liefst twee keer aan.

Je hoeft nu nog niet te kiezen. Er is voldoende ruimte om de workshops, masterclass en presentaties van de Quick Space bij te wonen. Lees je lekker in en pak je entreebewijs voor de workshop van jouw keuze op het congres zelf.

 

 
Omgaan met mondige/veeleisende cliënten - Brenda Zwinkels
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 17

Heb jij wel eens een mondige cliënt in de therapie? En wil jij onderzoeken wat voor effect dat heeft op jou als therapeut in het contact met de cliënt? Kom dan naar deze interactieve workshop.

 
Kinderen met (onverklaarde) luisterproblemen. Hoe passen de nieuwe inzichten in jouw praktijk? - Ellen de Wit en Karin Neijenhuis
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 22
In deze workshop bespreken we de ontwikkeling en inhoud van het Position Statement Kinderen met Luisterproblemen die vorig jaar verscheen.
 
Powerworkshop Time Management & Slimmer Werken - Tim van Oosterhout 
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 23

Je krijgt de beste tips en inzichten op het gebied van Time-Management in één uur. Vlot, praktisch en direct toepasbaar: het heet niet voor niets een powerworkshop.

 
Bouwen aan identiteit - Rianne Brinkman 
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 24

Identiteit ontstaat door contact met anderen. Communicatie staat daarbij centraal. Voor cliënten met afasie, die beperkt zijn in hun communicatie, is de uitdaging om identiteit vorm te geven daarom nog groter.

 
De kracht van een Regionaal Platform Logopedie. Logopedisten in de regio nemen het heft in eigen hand! - Anne-Marie Sikking, Caroline Nater en Marieke van Schie
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 24

Door het heft in eigen hand te nemen bereiken we stap voor stap veranderingen in de zorg. In deze workshop willen we jullie laten kennismaken met het Regionaal Platform Logopedie (RPL).

 
Logopedie met Lef - Ruth Dalemans en Mariska Janssen-Hubner
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 15

Ben jij toekomstproof? Welke rollen dek jij af in je dagelijkse werk als logopedist? Hoe kun jij je beroep profileren? Deze vragen komen aan de orde in de workshop.

 
Logopedie en autisme - Anke van Wijk
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 18

Autisme komt voor bij 1 op de 100 personen. Het kernprobleem bij mensen met autisme is de communicatie en interactie. Wat is er bijzonder aan de communicatie van mensen met autisme? Hoe herken je dit als logopedist?

 
Waarom doen ze niet wat ik wil? - Jenta Sluijmers - ProEducation - NVLF Partner
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 zaal 16

Technieken uit ‘Sociale Marketing’ binnen de logopedie

 
Praktijkkosten omlaag? Hoe dan? - Eric van Haperen en Mark Zeelenberg
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 - zaal 16 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 17

Met deze workshop krijg je inzicht in de kosten van een logopediepraktijk. Je krijgt handreikingen waarop je moet letten en hoe je de kosten kunt verlagen.

 
Gebruik van IDDSI in de praktijk: werken met de internationale classificatie van voedingsconsistenties - Hanneke Kalf
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 19
In deze workshop krijg je een korte pathofysiologische opfrisser: welke consistentie bij welke soort slikstoornis?
 
Het gebruik van Kinesio Tape binnen de logopedie - Carla de Graaf en Rob Stallinga
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 18

Deze workshop is een introductie voor werking en toepassingsmogelijkheden van het tapen in de logopedie.

 
De verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Heleen van Setten
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 22 

Aanscherping meldcode per 1 januari 2019. In de workshop besteden we aandacht aan wat dit precies inhoudt. Daarna oefenen we met de verbeterde methode.

 
Samenwerken aan complexe casuïstiek: complexer dan het lijkt! - Maaske Treurniet en Yvonne van Zaalen
Workshoptijden: 13:30 tot 14:30 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 16

Je krijgt een introductie op interprofessioneel samenwerken waarin de rol van de logopedist specifiek wordt toegelicht.

 
FWG Functiewaardering – Maaike Langerak en Marguerite Boersma
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 15

In deze workshop gaan we in op FWG 3.0 (voor ziekenhuizen en GGZ), FWG VVT (verpleeghuizen) en FWG-Gehandicaptenzorg. Na afloop ben je op de hoogte van de cao-afspraken en de eisen aan functiebeschrijvingen.

 
Zo werkt de zorgverzekering - Denise van der Klauw
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30 - Zaal: 19

In deze workshop geeft de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, meer inzicht in het werk van zorgverzekeraars. 

 
Waarom is dataverzameling zo belangrijk - Gerard Boschman - Intramed - NVLF Partner
Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 - zaal 17

In deze interactieve workshop, met stellingen waarop gestemd kan worden, vertelt Gerard wat het belang is van dataverzameling. Waarom moet je daar nu al mee beginnen en hoe doe je dat?

 
Goede registratie levert waardevolle informatie - Tom Urbanus
Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45 - Zaal: 23 

In de workshop vertelt Tom Urbanus hoe kwalitatief goede registratie kan worden gebruikt voor beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en eigen kwaliteitsverbetering.