Workshop ‘Waarom doen ze niet wat ik wil?’

Download hier de handout

Workshoptijd: 12:00 tot 13:00
Zaal: 16

Technieken uit ‘Sociale Marketing’ binnen de logopedie

In deze workshop maak je op een interactieve manier kennis met het toepassen van strategieën uit de ‘Sociale Marketing’ en ‘Appreciative Inquiry’. Deze workshop maakt deel uit van de post-HBO cursus ‘Preventieve Logopedie Loont’ van Pro-Education. Sociale Marketing is een tool waarbij de doelgroep wordt verleid tot het tot stand brengen van een positieve maatschappelijke of sociale verandering. Appreciative Aquiry is een manier om waarderend en nieuwsgierig te onderzoeken wat er in de ander omgaat. In deze workshop maak je kennis met technieken die bijdragen aan het tot stand brengen van een verandering bij de ander. Die doelgroep is divers, van cliënten tot stakeholders, van grote groepen tot individuen.

jenta_sluijmers_waar_viWHO

Over de workshopleider
Je workshopleider is Jenta Sluijmers, MSc. Zij is een preventieve logopedist en teamleider met veel ervaring bij GGD Amsterdam, jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is zij onderzoeker en weet daardoor hoe gegevens kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van financiering voor interventies. Jenta heeft contacten met beleidsmakers, portefeuillehouders en heeft veel kennis van preventie in het sociale domein.