Workshop ´Samenwerken aan complexe casuïstiek: complexer dan het lijkt!´

Workshoptijden: 13:30 tot 14:30 en 14:45 tot 15:45
Zaal: 16

Allereerst krijg je een introductie op interprofessioneel samenwerken. De rol van de logopedist hierin wordt specifiek toegelicht. Daarna speel je samen met de andere deelnemers van de workshop een simulatiespel. Dat doe je met casuïstiek waarin je je persoonlijke competenties op het gebied van samenwerken uitbreidt. Na afloop heb je inzicht in de mogelijkheden die interprofessioneel samenwerken biedt om betere zorg te bieden aan cliënten met meervoudige problematiek. En heb je je persoonlijke competenties uitgebreid.

Over de workshopleiders
Yvonne van Zaalen werkt als Associate Lector Interprofessioneel Samenwerken bij de Fontys Paramedische Hogeschool. Daarnaast is ze lid van de logopedie Wetenschapsraad.
Maaske Treurniet is logopedist en taalspraakpatholoog. Zij werkt als docent binnen het team Interprofessioneel Samenwerken bij de Fontys Paramedische Hogeschool. Daarnaast begeleidt ze als preverbaal logopedist ouders van 0-2 jarigen. Ze is lid van de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging van de NVLF.