Workshop ´Kinderen met (onverklaarde) luisterproblemen. Hoe passen de nieuwe inzichten in jouw praktijk?´

Workshoptijden: 10:45 tot 11:45 en 13:30 tot 14:30
Zaal: 22

In deze workshop bespreken we de ontwikkeling en inhoud van het Position Statement Kinderen met Luisterproblemen die vorig jaar verscheen. Dit doen we aan de hand van casuïstiek over deze, vaak ongrijpbare, doelgroep. De position paper bevat een samenvoeging van evidence uit praktijk en wetenschap en creëert hiermee handvatten voor professionals. De workshop start met een theoretisch deel waarin we de inhoud van het Dutch Position Statement met elkaar bespreken. Daarna ga je in kleine groepen uit elkaar. Met hulp van casuïstiek discussieer je met elkaar over onzekerheden en dilemma’s die je als professional tegenkomt als literatuur en praktijk niet met elkaar overeenkomen. Hoe ga je daarmee om? Hoe pas je deze kennis toe in je eigen praktijk. Dit is immers de kern van evidence-based werken. De workshop richt zich vooral op logopedisten in de eerste lijn.

Over de workshopleiders

Ellen de Wit is docent bij de opleiding Logopedie en promovenda binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing/ lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen. Zij promoveert op het onderwerp kinderen met auditieve verwerkingsproblemen en publiceerde onder andere twee systematic reviews over de kenmerken van kinderen met luisterproblemen.
Karin Neijenhuis werkt sinds 2003 als hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam (opleiding logopedie) en sinds augustus 2016 als lector Zorg voor Communicatie (Kenniscentrum Zorginnovatie). Vanuit haar promotieonderzoek (2003) heeft zij de diagnostiek bij kinderen met problemen in de auditieve verwerking in Nederland invulling gegeven. Sinds 2012 verricht ze onderzoek naar evidence-based handelen van logopedisten en andere zorgprofessionals. Dit is in 2016 uitgebreid naar een eigen onderzoeksprogramma in het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’. Daarbij staat de rol van de logopedist in de ondersteuning van betrokkenen rondom personen met communicatieve uitdagingen centraal.