Workshop ´Gebruik van IDDSI in de praktijk: werken met de internationale classificatie van voedingsconsistenties´

Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45
Zaal: 19

Een paar jaar geleden verscheen het IDDSI Framework (International Dysphagia Diet Standardization Initiave: iddsi.org). Een internationale classificatie van vier voedsel- en vloeistofconsistenties, bedoeld voor zorgverleners van kinderen en volwassenen met slikstoornissen. Denk aan logopedisten, diëtisten, koks, mantelzorgers, enz. Bij de classificatie zijn technieken beschreven om de juiste consistenties te kunnen vaststellen. De Nederlandse vertaling daarvan is bijna online beschikbaar.

Maar hoe kun je deze (multidisciplinaire) classificatie gebruiken? In deze workshop krijg je een korte pathofysiologische opfrisser: welke consistentie bij welke soort slikstoornis? Verder gaan we in op het ontstaan van het IDDSI-raamwerk en de Nederlandse consistentietermen. We oefenen met de vloeistoftest en, als de tijd het toelaat, oefen je ook met de vork- en lepeltest. Ook neemt Hanneke Kalf je kort mee in de implementatie; IDDSI is geen ‘dysphagia diet’, maar wat dan wel? En hoe zit het met de validering? De workshop wordt afgesloten met een korte quiz. Na afloop kun je:

  • de fysiologische kenmerken van diverse consistenties beschrijven,
  • het IDDSI-raamwerk uitleggen,
  • de vloeistoftest gebruiken,
  • de vork- en lepeltest uitleggen,
  • een voorbeeld noemen van implementatie van IDDSI.
Hanneke Kalf_IDDS

Over de workshopleider
Hanneke Kalf is logopedist en universitair docent revalidatie en werkt in het Radboudumc in Nijmegen. Ze heeft zich onder andere gespecialiseerd in slikstoornissen bij volwassenen. Ze begeleidt onderzoeksprojecten en logopedist-onderzoekers. Daarnaast verzorgt Hanneke onderwijs in binnen- en buitenland, onder andere voor ParkinsonNet International. Hanneke hield zich op vrijwillige basis bezig met de vertaling van IDDSI voor Nederland en Vlaanderen.

 

Download hier de handout.