To Game or not to Game! – Ellen Gerrits

14:15 tot 14:45

Kinderen zijn dol op gamen en groeien op met nieuwe technologie. Vanuit de praktijk werd gevraagd te onderzoeken of gaming kan worden toegepast in taaltherapie bij kinderen met TOS. Juist bij kinderen die langer therapie nodig hebben, is afwisseling in (spel)activiteiten motiverend.

Logopedisten die tabletgames al gebruiken, zien enthousiaste reacties bij de kinderen. Er waren ook kritische vragen over de mogelijkheden van games in het uitlokken van taal en interactie. Dit project laat zien dat games kunnen worden toegepast in taaltherapie. In deze presentatie geven we antwoorden op vragen over gaming in taaltherapie. We presenteren de belangrijkste resultaten van de studie DigiTAAL, de zoekwebsite LogoGames, handreiking Samen Gamen en het effect van gaming op woordenschatontwikkeling van kinderen met TOS.

Deze presentatie is interessant voor logopedisten die werken met kinderen met spraak- en taalproblemen en wordt verzorgd door Ellen Gerrits, hoogleraar logopediewetenschap.

 

> Terug naar Quick Space