ppn2 1920x500

PPN Academie

De PPN Academie is opgericht door de aangesloten beroepsgroepen van de PPN. Door het gezamenlijk ontwikkelen en oprichten van de PPN Academie ontstaat er een breed toegankelijk scholingsbod voor alle leden en niet-leden van de PPN beroepsverenigingen.

De ErgoAcademie draagt zorg voor de organisatorische en administratieve kant van het scholingsaanbod.

Aanbod

Workshop 'Intervisie'
13 november 2019 - NVLF Woerden
In de workshop ‘Intervisie’ wordt ingegaan op de verbetermethodiek intervisie. Met intervisie leren professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied van en met elkaar. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving waar deskundigheid wordt gedeeld en waar men zich inzet om de kwaliteit van het werk te verhogen. In deze workshop worden verschillende verbetermethodieken toegelicht, die tijdens intervisie ingezet kunnen worden. En natuurlijk gaan we ook aan de slag. Lees verder voor meer informatie en aanmelden >>

Training ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
18-11-2019 - Utrecht
De Wilde Kastanje verzorgt deze training rondom gespreksvoering bij zorgwekkende signalen en het handelen volgens de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze training over de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en professioneel handelen ondersteunt professionals bij hun taak in preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder ook (desgewenst) ouderenmishandeling. Lees verder voor meer informatie en aanmelden >>

Timemanagement 'Baas over eigen tijd in de zorg'
01-04-2020 en 01-11-2020 - Utrecht
Timemanagement is een aan te leren vaardigheid die gaat over prioriteiten stellen, delegeren, helder communiceren, onderhandelen en tijd besteden aan datgene dat belangrijk is voor jou. Door inzicht leer je andere keuzes te maken met betrekking tot je rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en tijdbesteding. Het inzichtelijk maken van deze zaken maakt dat je sneller, slimmer en effectiever proactief beslissingen kunt nemen. Lees verder voor meer informatie en aanmelden >>