Logisch leren lezen met VAKT-fun – Nanda Klop

13:30 - 14:00
De rol van de logopedist bij leren lezen en spellen.

De Klank-Letter-Koppeling wordt in het onderwijs indirect aangeleerd. Het uitgangspunt in het onderwijs is dat alle leerlingen impliciet leren. Dat is echter niet het geval. Leerlingen met (risico op) lees- en spellingproblemen en leerlingen met dyslexie hebben expliciete directe instructie (EDI) nodig. Zonder deze instructie is de kans groot dat ze langdurig blijven hakken en plakken en dat ze leesweerstand en faalangst ontwikkelen. In het onderwijs is nog te weinig bewustzijn van het bestaan van het klanksysteem, de kenmerken en de mogelijkheden daarvan. Daarin probeert De Leesvlinder verandering te brengen. We willen allereerst logopedisten bewustmaken van hun specifieke specialisme. Maar ook van de centrale rol die we als beroepsgroep moeten vervullen om de uitleg van de Klank-Letter-Koppeling voor leerlingen met lees- en spellingproblemen op de kaart te zetten.

We hebben een verrassend logisch lettersysteem ontworpen met bijpassend didactisch materiaal. Bovendien ontwikkelden we beeldend materiaal voor de expliciete directe instructie van het klanksysteem. Door beide te combineren ontstaat inzicht in de vaak onlogische koppelingen tussen klanken en letters, en een effectieve basis voor het lees- en spellingonderwijs. Deze quick space presentatie is interessant voor logopedisten en specialisten uit het lees- en spellingonderwijs en wordt gegeven door Nanda Klop. Zij is leerkracht en logopedist.

 

> terug naar Quick Space