Workshop ´De verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld´

Workshoptijden: 12:00 tot 13:00 en 14:45 tot 15:45
Zaal: 22

Aanscherping meldcode per 1 januari 2019

In deze workshop maak je kennis met de aanscherping (het afwegingskader) van de meldcode. Daarnaast oefen je met de casuïstiek uit de groep. We gaan ervan uit dat je kennis hebt van de meldcode (de vijf stappen van) en dat je beschikt over de basiskennis van Kindermishandeling en Huiselijk geweld zoals bijvoorbeeld signalering. Per 1 januari 2019 vindt een wetswijziging plaats binnen de meldcode. Het gaat om een aanscherping in stap 4 en 5, het zogenaamde afwegingskader. In de workshop besteden we aandacht aan wat dit precies inhoudt. Daarna oefenen we met de verbeterde methode. Dit doen we met de casuïstiek van deelnemers aan de workshop.

Heleen van Setten_Kindermishandeling

Over de workshopleider
Heleen van Setten is logopedist en trainer. Zij geeft trainingen ´werken met een meldcode', de VWS-module. In de afgelopen jaren maakte zij honderden logopedisten en logopediestudenten wegwijs in de wereld van Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Daarbij stond het gebruik van de Meldcode centraal.

 

Download hier de presentatie.