Verenigingsstructuur

De NVLF is sinds 1927 de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland. Wij behartigen de collectieve en individuele belangen van de ruim 5.500 leden die bij ons zijn aangesloten. Onze leden zijn werkzaam in het onderwijs, de gezondheidszorg en als zelfstandig logopedist of volgen de studie logopedie. De NVLF heeft daarnaast als doel het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren.   

 

bestuur uitsnede
Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de leden en het bevorderen van de kwaliteit van het vakgebied. 

Lees meer

 

commissies 450 bij 200
Commissies

Binnen de NVLF zijn statutaire commissies actief die elk verantwoordelijk zijn voor een ander aandachtsgebied. 

Lees meer

 

ledenraad 450 bij 200
Ledenraad

De Ledenraad beslist over belangrijke zaken binnen de vereniging. De raad vertegenwoordigt alle werkvelden binnen de logopedie.

Lees meer

vraagtekens 450 bij 200
Bureau

Het NVLF-bureau ondersteunt de vereniging en haar leden met praktische zaken. U kunt er terecht voor advies en informatie over uw werk.

Lees meer

 

 

college van toezicht 450 bij 200
College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk orgaan van de NVLF. Het behandelt en beoordeelt klachten over aangesloten leden.

Lees meer

student 450 bij 200
Studentenraad

In deze raad zitten studenten van de verschillende hbo-opleidingen voor logopedie. Ze denken mee over hun toekomstig vakgebied.

Lees meer