Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor belangenbehartiging van de leden en het bevorderen van de kwaliteit van het vakgebied. Het verenigingsbestuur bestaat op dit moment uit zes leden, onder voorzitterschap van Michel Dutrée.

Vergaderdata verenigingsbestuur 2019
7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 8 juli, 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december

Vergaderdata verenigingsbestuur en ledenraad 2019
19 maart,  24 juni,  24 september en 28 november