Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en beslist over belangrijke zaken binnen de vereniging. De Ledenraad overlegt daarover met het bestuur.

De Ledenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de tien districten. Elk district kiest een afvaardiging van (zo mogelijk) drie leden. Deze drie leden vertegenwoordigen de werkvelden vrije vestiging, onderwijs en gezondheidszorg. De Ledenraad heeft op dit moment negentien leden.

Heb je een vraag voor de Ledenraad? Mail deze dan aan ledenraad@nvlf.nl.

Vergaderdata ledenraad en verenigingsbestuur 2019
19 maart, 24 juni, 24 september, 28 november

Nieuwe leden
De Ledenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden zodat alle districten goed vertegenwoordigd zijn. Iets voor jou?

Bekijk het filmpje zodat je weet wat we van jouw verwachten

Lees meer over de vacatures Ledenraad