Commissies

Binnen de NVLF zijn statutaire commissies actief die elk verantwoordelijk zijn voor een ander aandachtsgebied. In de commissie zitten leden van de vereniging en een bestuurslid.

 

logopedie 450 bij 200
Commissie Vakinhoud

Deze commissie behandelt alle onderwerpen die te maken hebben met de inhoud van het vak logopedie.

Lees meer

 

geld 450 bij 200
Commissie Financiën

De commissie Financiën houdt zich bezig met de inkomsten en uitgaven van de NVLF.

Lees meer

 

arbeidsvoorwaarden 450 bij 200
Commissie SEB

De commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging bespreekt alle zaken rond de sociaal-economische positie van leden.

Lees meer