College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk orgaan van de NVLF. Het behandelt en beoordeelt klachten over aangesloten leden. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het college kan sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen. Heeft u vragen aan het College van Toezicht? Dan kunt u mailen naar ambtelijksecretariscvt@nvlf.nl

Vergaderdata 2019
nog niet bekend

Het College van Toezicht bestaat uit de volgende leden: