Vacatures

Op deze pagina vindt u de vacatures voor het bureau van de NVLF en de bestuurlijke organen van de NVLF (ledenraad en verenigingsbestuur) en de commissies, werkgroepen of redactie. Deze vacatures staan, op een aantal uitzonderingen na, uitsluitend open voor leden van de vereniging.

Ledenraadsleden
Gaat u met hart en ziel voor uw vak? Vindt u een beroepsvereniging als de NVLF daarbij van belang? Wilt u graag meepraten en meedenken over het beleid van de NVLF? Vindt u het een uitdaging om daarbij het geluid van uw collega’s in uw omgeving te laten horen? Meldt u zich dan aan als kandidaat ledenraadslid!
Lees meer >>

Leden College van Toezicht
(H)erkent u het belang van de Beroepscode in het werk van de logopedist? Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee van haar leden zoekt het College van Toezicht kandidaten voor deze vacatures.
Lees meer >> 

Kijk voor vacatures Logopedie bij Vraag & Aanbod