Vacature ledenraadsleden

Gaat u met hart en ziel voor uw vak? Vindt u een beroepsvereniging als de NVLF daarbij van belang? Vindt u het een uitdaging om daarbij het geluid van uw collega’s in uw omgeving te laten horen? Meld u zich dan aan als kandidaat ledenraadslid!

Bekijk hier het filmpje met meer informatie

Knipsel ledenraad.JPG

Wat wordt van u verwacht?
Als ledenraadslid heeft u een belangrijke taak. De Ledenraad is immers het hoogste orgaan van de NVLF. Er wordt van u verwacht dat u goed luistert en actief op zoek gaat naar wat leeft onder de leden van de NVLF in uw district en sectie. Dat u in de vergaderingen van de Ledenraad kritisch en betrokken bent en een actieve bijdrage levert. Uiteindelijk bepaalt u in de Ledenraad mede de koers van de NVLF!

De vergaderingen van de Ledenraad zijn in de regel vier keer per jaar op een avond in het bureau in Woerden. Van een ledenraadslid wordt verwacht dat zij de jaarlijkse districtsbijeenkomst bijwoont en het jaarcongres bezoekt. Kosten worden vergoed op basis van de NVLF onkostennota.

Wat levert het u op?
Als ledenraadslid bent u betrokken bij alles wat speelt binnen de beroepsvereniging. Wat zijn de ontwikkelingen in de logopedie? Hoe gaat u als beroepsgroep om met de veranderingen in de logopedie en in de gezondheidszorg? Welke middelen zetten we als NVLF in om de logopedie op de kaart te houden en om ervoor te zorgen dat ons vak zich ontwikkelt? Over deze vragen gaat het binnen de Ledenraad. Van de discussies en besluitvorming daarover kunt u veel leren. Over uw eigen vak en beroepsvereniging, maar ook over hoe kritisch een jaarrekening, jaarplan en begroting te beoordelen. Ervaring die u in uw beroep, maar ook in andere besturen kunt gebruiken.

Wat moet u kunnen?
Gezond verstand, een open mind, uw mening kunnen en durven geven. Dát is het allerbelangrijkste als Ledenraadslid. Als u zelf al bestuurlijke ervaring hebt of een bepaalde deskundigheid is dat mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Hoe gaat de verkiezingsprocedure in zijn werk?
Kandidaten kunnen eerst als toehoorder een ledenraadsvergadering te Woerden mee maken. Vervolgens kunnen zij zich verkiesbaar stellen en wordt een verkiezing uitgeschreven in het district waar de kandidaat woont. Vervolgens wordt bij de eerstvolgende Ledenraad het nieuwe ledenraadslid verwelkomt.

Waar moet ik zijn voor meer informatie of opgave?
Inhoudelijke informatie vindt u terug op de website van de NVLF onder ‘Ledenraad’. U kunt ook bellen of mailen met Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager, die u graag meer informatie geeft. Hij kan u ook in contact brengen met een ledenraadslid, zodat u ook haar/zijn ervaringen kunt horen. Bel naar 0348 457070 of mail naar b.deridder@nvlf.nl.