Vacature voor de Commissie Financiën

Ter vervanging van één van de leden van de commissie Financiën, wiens tweede termijn er binnenkort op zit, zoeken wij per 1 januari 2020 een nieuw lid voor de Commissie Financiën met de ambitie bij te dragen aan een efficiënte en effectieve financiële bedrijfsvoering en bijbehorende rapportages.

Rol van de commissie
De commissie adviseert het verenigingsbestuur van de NVLF.

Taken van de commissie
• Met name bespreken en beoordelen van de jaarrekening, begroting en kwartaalrapportages;
• Fungeren als gesprekspartner van de penningmeester en verenigingsmanager bij het prioriteren en inhoudelijk kaderen van financiële activiteiten;
• Kritisch bevragen van de opstellers van de  financiële stukken;
• Verdiepen in de opbrengsten en kosten van de vereniging.

De commissie bestaat uit de voorzitter (tevens penningmeester van  het verenigingsbestuur), leden uit verschillende werkgebieden, de boekhouder/controller en de verenigingsmanager.

Profiel van de kandidaten
Lid van de NVLF.

Affiniteit met
• Cijfers;
• Het beoordelen van jaarrekeningen, begrotingen en financiële rapportages.

Ervaring
• Bij voorkeur gelijksoortige ervaring bij een andere vereniging of bedrijf;
• “Door de cijfers heen kunnen kijken”: verbanden met de NVLF activiteiten kunnen leggen;
• Cijfers kritisch kunnen beoordelen en de juiste vragen kunnen stellen.

Gevraagd
• Vijfmaal per jaar deelnemen aan vergaderingen van de commissie in Woerden;
• Actieve rol in het voorbereiden van adviezen.

Vergoeding

De vergoedingsregeling van de NVLF is van toepassing op deze functie.

Reageren
Stuur je reactie (CV en korte motivatie) alsjeblieft naar Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager. Telefoon 0348-457071 of email: b.deridder@nvlf.nl.