Missie en visie

De NVLF behartigt de belangen van haar leden en is de gids die voorop gaat in een veranderend zorglandschap waarbij de cliënt/patiënt in alle levensfasen verzekerd is van kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. De primaire focus van de vereniging is de aandacht die zij geeft aan haar leden. De leden staan centraal, bij alle diensten, bij alle projecten, bij partnerships en bij alle communicatie.

Belangenbehartiging met focus op zichtbaarheid van en waardering voor het vak blijft onverminderd belangrijk, maar bij de invulling ervan moet het lidmaatschap van de vereniging duidelijker meerwaarde bieden. Daarom worden kennisverspreiding, educatie, scholing en opleiding onder regie van de NVLF prominenter op de kaart gezet. Bijeenkomsten en congressen zijn de primaire dragers van de vereniging van de toekomst waarin leden zich erkend, herkend, gehoord en gerespecteerd voelen. Daar horen tevens ondersteunende materialen en tools bij.

Alle geledingen binnen de vereniging (zelfstandig gevestigden en medewerkers in dienstverband, werkend in de eerstelijnszorg of binnen instellingen van zorg of onderwijs) krijgen evenredig verdeelde aandacht. Leden wordt nadrukkelijk gevraagd om proactief mee te werken en mee te denken binnen hun vereniging, in samenwerking met het bestuur en het professioneel bureau.

De modernisering en verdere professionalisering van de vereniging en het bureau heeft de volle aandacht van het bestuur. De vereniging zal binnen de huidige economische realiteit de juiste keuzes maken om de kwaliteit van de gekozen ondersteuning te garanderen. De hoofdkeuzes die passen bij een moderne vereniging zijn: het continu zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden, het werven van leden en met name jonge leden om de continuïteit te waarborgen, het verder uitbouwen van scholingsaanbod, het vernieuwen van de communicatiemiddelen, het genereren van nieuwe inkomstenstromen, het aangaan van partnerships met bedrijven binnen het werkveld, het invoeren van project- en procesmatig werken, het dienstbaar zijn aan de leden, het prioriteren van activiteiten op basis van ledenvoordelen en het actief meten en monitoren van de leden en het logopedielandschap. De resultaten van de metingen zullen worden gebruikt als ijkpunten voor een moderne flexibele vereniging.

De nieuwe missie en visie zullen in de komende jaren zorgen voor een krachtige, zichtbare, gewaardeerde logopedie en een gezonde vereniging voor en door de leden.


November 2016