Branco van Dantzigprijs

vandantzig

De Branco van Dantzigprijs wordt toegekend aan één logopedist of een groep gediplomeerde logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage heeft of hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie. Bekijk voor meer informatie het reglement op deze pagina.

Branco van Dantzig
Branco van Dantzig was een Nederlands zang- en spreekpedagoge. Ze werd gezien als een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs en kreeg het predicaat 'Moeder van de Nederlandse logopedie'. Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF. Ze overleed op 72-jarige leeftijd in Auschwitz. De prijs die naar haar is vernoemd, werd in 1993 voor het eerst toegekend. 

Prijs
De winnaar krijgt een onderscheiding, een oorkonde en een geldbedrag. 

Deze personen hebben tot nu toe de Branco van Dantzigprijs gewonnen:

2017

Annemieke Bastiaans
Voor het bedenken en schrijven van vier logopedische prentenboeken

2015

Philine Berns en Sandra Wielaert
Voor de Status Afasietherapie

2013

Willy Dijkstra-Buitendijk, Lenie van de Engel-Hoek
Voor het project Articulatie (boek + dvd)

2011

Saakje da Costa voor de projecten:
- Observatie instrument Speekselverlies
- Bijzondere zorg voor baby's (boek)
- Development of sucking patterns in preterm infants (onderzoek)
- Prematuren leren drinken (CD-ROM)

2009 Bauke Leijenaar, Christa te Winkel
voor het project Taaldiagnostiek
2007 Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman
voor het boek Stotteren, van theorie naar therapie
2005 drs H. Kalf
voor het boek Evidence-based logopedie: logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie
2002 L. van den Engel-Hoek
voor het boek Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
2001 R. Sevat en I. M.E. Heesbeen
voor de ontwikkeling van het trainingscentrum voor mensen met afasie
1999 G. de Koning en L. Schlichting
voor het taalprogramma Taalachterstand en Taalverwerving
1999 dr. M.W.J.A. Braam-Voeten en M.M. Stokman
voor het woordenschatprogramma
1997 R. Dharmaperwira-Prins
voor het boek Dysartrie en verbale appraxie
1995 M.J.E.A. Erlings-van Deurse, G.J. Freriks, K. Goudt-Bakker, Sj. van der Meulen, C.A. de Vries als werkgroep Verbale ontwikkelingsdyspraxie voor het Dyspraxie programma
1993 dr. T. van Luyn-Hindriks
voor de dissertatie Spelling, spraak, en fonemische analyse en oefenboek Spraak- en spellingoefening voor de gevorderde speller