Alle trainingen bij de NVLF

NVLF - CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO_Instelling

De NVLF organiseert verschillende opleidingen en trainingen voor logopedisten en is een CRKBO geregistreerde instelling. 

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs werkt met een 'Register Instellingen'. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Bekijk hier de betalings- en leveringsvoorwaarden en klik hier voor de klachtenregeling NVLF opleidingen.

Kijk ook eens op de website van de PPN Academie voor interessante trainingen.

Agenda:

Bedrijfsscan

NVLF biedt de komende twee jaar praktijkhouders een bedrijfsscan aan. Tijdens deze scan wordt tijdens een telefonisch interview de organisatie van uw praktijk vanuit een juridisch perspectief doorgenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zakelijke verzekeringen die je hebt en welke protocollen je in de praktijk hebt als het bijvoorbeeld gaat om de bescherming van de privacy. Tijdens dit gesprek krijg je al tips om de organisatie van de praktijk te verbeteren. Achteraf krijg je deze tips ook nog toegestuurd.

| Bureau NVLF

Smart / Kwaliteitstoets & Mindmanagement

Deze cursus is helaas vol. U kunt zich aanmelden voor de reservelijst. U wordt dan over een nieuwe datum geïnformeerd. Herkent u dit gevoel? Het gevoel dat er nooit een einde komt aan die enorme stapel administratie op uw bureau, tot in de late uurtjes en weekenden nog aan het werk zijn, kinderen die steeds vaker zeggen: ,,Mam / pap, wanneer kom je thuis eten?” Uren aan het nadenken of je dossier wel kwaliteitsproef is en je doelen wel SMART genoeg.STOP met piekeren en stressen want deze praktijkgerichte training zorgt ervoor dat je volledig bent voorbereid op de kwaliteitstoets.

| NVLF

EXTRA: DTL Training

Sinds 2011 kan de logopedist gebruik maken van Directe Toegankelijkheid. Hiervoor dienen logopedisten een training te volgen. Dit kan tot op heden gemiddeld een à twee keer per jaar bij de NVLF. Na evaluatie is besloten deze training nog éénmaal aan te bieden, aangezien de cursusstof is verouderd, er nog weinig vraag naar is en een aantal onderdelen van de cursusstof bij de leden bekend is. Dus ben je nog niet DTL geschoold dan is dit je laatste kans. Dit geldt natuurlijk niet voor studenten, voor hen is en blijft de stof opgenomen in het curriculum van de opleiding.

| NVLF

Uw eigen praktijk onder de loep: uw jaarrekening als kompas!

Veel zorgverleners worden geleid door de waan van de dag. Toch is het belangrijk om zo nu en dan kritisch stil te staan bij uw praktijkvoering en na te denken over verbeterpunten en het gericht managen van uw praktijk.

| NVLF

Praktijkstart: zelf aan het stuur!

In deze workshop komen alle facetten van het starten van een eigen praktijk aan bod.