Let op, studenten hebben een eigen aanmeldformulier. Klik hier om je aan te melden als student.

Ik meld mij aan als lid van de NVLF:

 
Voornaam
Voorletters (bijv. K.H.M.)  
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Adres
Postcode (1234 AA)
Woonplaats (in hoofdletters)   
Telefoon privé (06-12345678)   
E-mailadres        
Geboortedatum (dd-mm-jj)  
Datum diploma logopedie behaald (dd-mm-jj)        
Naam Hogeschool        
Inschrijfnummer Kwaliteitsregister
Paramedici 
  

Soort lidmaatschap, aanklikken wat van toepassing is

  Werkveld                                        


 
  Werkzaam als


 
Ingangsdatum lidmaatschap (mogelijk elke 1e van de maand)(dd-mm-jj) 
  

Betaalwijze

Factuur per: 
jaar
half jaar

of

Automatisch afschrijven per:

jaar
half jaar
kwartaal
maandAls u voor incasso kiest dient u onderstaande gegevens in te vullen:
Hierbij machtig ik de NVLF de contributie voor het lidmaatschap te innen van:
IBAN bankrekeningnummer

Datum ondertekening (dd-mm-jj) 
 

Werkgegevens

 Nog niet werkzaam (Afronding aanmelding onderaan deze pagina).

Gezondheidszorg

Naam instelling
Werkadres
Postcode  
Plaats
Telefoonnummer
Werkzaam sinds  (dd-mm-jj)          
Cao

Lid ondernemingsraad


 

Onderwijs

Naam instelling
Werkadres
Postcode  
Plaats
Telefoonnummer
Werkzaam sinds  (dd-mm-jj) 
Brinnummer    
CAO

Lid ondernemingsraad


Vrije vestiging

Praktijknaam
Adres
Postcode  
Plaats
Telefoonnummer
E-mail praktijk   
Website praktijk
Werkzaam sinds (dd-mm-jj)
Praktijkeigenaar


Maatschap


Heeft u medewerkers in dienstIk heb mijn gegevens gecontroleerd:
 Ik ga akkoord met de Privacy Statement.

Opzegtermijn
Uw lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin u lid bent geworden. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Als u uw lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dient u dit voor 1 november van het lopende jaar met opgaaf van reden, schriftelijk aan ons te melden.

Let op! Om uw aanmelding compleet te maken ontvangen wij graag een kopie van uw diploma deze kunt u mailen naar logopedie@nvlf.nl.


image