Aanmeldformulier studenten

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht:
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode (bijv. 1234AB)
Woonplaats (in hoofdletters)
Naam hogeschool
Persoonlijke e-mailadres hogeschool
Privé e-mailadres
Startjaar studie
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap (dd-mm-jjjj)

 

Ik heb mijn gegevens gecontroleerd:

         ik heb de NVLF-privacyverklaring gelezen en ga akkoord met de daaruit voortvloeiende verwerking van mijn persoonsgegevens.

 





image