Kan uw cliënt door een ziekte of handicap niet (meer) spreken?
rdgKompagne is de grootste adviseur en leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen en aangepaste bedieningen. rdgKompagne heeft een breed aanbod aan hulpmiddelen voor uiteenlopende doelgroepen.

Voor iedereen een oplossing
rdgKompagne levert hulpmiddelen voor al uw cliënten, zowel met een hoog als laag cognitief niveau. Geletterde cliënten kunnen communiceren met tekst, terwijl we voor mensen met een verstandelijke beperking vaak kiezen voor pictogrammen of foto’s. Voor een cliënt met bijvoorbeeld afasie kan een combinatie de beste oplossing zijn. Daarnaast hebben onze hulpmiddelen verschillende formaten, van klein en handzaam tot groot en krachtig.

Al onze communicatiehulpmiddelen zijn voorzien van spraakuitvoer. Met behulp van spraaksynthese kunnen alle mogelijke teksten uitgesproken worden. Wanneer vooraf bekend is dat uw cliënt zijn of haar stem zal verliezen, bijvoorbeeld ten gevolge van ALS, dan is het mogelijk de eigen stem te laten digitaliseren.

Een communicatieprobleem staat vaak niet op zichzelf. Een bijkomende motorische beperking kan het lastig maken een hulpmiddel te bedienen. Ook hiervoor biedt rdgKompagne uiteenlopende oplossingen: van bediening met één knop tot oogbesturing.
De aangepaste bediening maakt het voor cliënten ook mogelijk de computer te bedienen en via internet contact te houden met familie en vrienden, of zelf zaken te regelen. Onze hulpmiddelen kunnen bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Onder andere met oogbesturing kunnen zelfs de jongste kinderen met de meest ernstige handicaps zich ontwikkelen en leren communiceren.

Advies
Samen met u als logopedist brengt de adviseur van rdgKompagne in kaart welk hulpmiddel het best aansluit bij de behoeftes, wensen en mogelijkheden van uw cliënt. Daarnaast geven wij advies over vergoeding door de zorgverzekeraar.
Het adviesteam van rdgKompagne bestaat uit professionals met achtergronden in logopedie, ergotherapie en bewegingstechnologie. Een advies vindt plaats op locatie, bij u in de praktijk of instelling, of thuis bij uw cliënt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze hulpmiddelen? Neem dan eens een kijkje op www.rdgkompagne.nl.