Online therapie voor mensen met afasie, betere zorg door maatwerk.

Afasietherapie.nl van Logoclicks maakt het mogelijk om personen met afasie onder de professionele begeleiding van de logopedist zelfstandig, intensiever en frequenter te laten oefenen in de praktijk of in de thuisomgeving met gepersonaliseerde oefeningen.

Afasietherapie.nl helpt de logopedist om op eenvoudige wijze een grote variatie aan stoornisgerichte maatwerkoefeningen op woordniveau samen te stellen die optimaal aansluiten op de aard en de ernst van de afasie en de interesse en achtergrond van de persoon met afasie.
Dat scheelt veel tijd en moeite bij het zoeken en selecteren van geschikt oefenmateriaal.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid bij mensen met afasie. De effectiviteit van afasietherapie is afhankelijk van de behandelintensiteit (Bhogal et al., 2003; Breitenstein et al., 2017).

Afasietherapie.nl is ontwikkeld om mensen met afasie extra, zelfstandig, frequenter en intensiever te kunnen laten oefenen in de revalidatie- en chronische fase. De logopedist zet de oefeningen klaar die de cliënt op een tablet maakt. De resultaten van de oefeningen worden weer, ter beoordeling, teruggestuurd. Zo kan je de voortgang volgen.
Dit betekent tijdswinst voor de logopedist en de cliënt.

Afasietherapie.nl is gebaseerd op het cognitief- linguïstische taalverwerkingsmodel van Ellis & Young (Ellis A.W., & Young A.W. (1988) en vertaalt recent wetenschappelijk onderzoek naar een evidence-based werkmethode.

Afasietherapie.nl sluit aan op de aanbevelingen uit de Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ (2015).

Afasietherapie.nl is altijd actueel en maakt gebruik van de meeste recente wetenschappelijke kennis.

Voor meer informatie:
www.logoclicks.nl
www.afasietherapie.nl