Ledenvoordelen

Lid zijn van de NVLF heeft veel voordelen. In de eerste plaats omdat wij namens alle aangesloten logopedisten opkomen voor uw belangen. Samen staan we sterk. Maar er zijn meer voordelen. We bieden een uitgebreide service die u ondersteunt in uw werk als logopedist. Dit levert u vaak financieel voordeel op, waardoor u een deel van uw lidmaatschap weer terugverdient.

1. Contact met het NVLF-bureau
Als lid van de NVLF kunt u altijd terecht bij het verenigingsbureau. Bijvoorbeeld wanneer u een vakinhoudelijke vraag heeft. Ook voor juridisch advies over arbeid, inkomen of bijvoorbeeld (dreigend) ontslag kunt u bij ons terecht.

2. Magazine, e-nieuwsbrief en website
U krijgt acht keer per jaar gratis het 'Nederlands Tijdschrift voor Logopedie' met nieuws, informatie en achtergrondartikelen over uw vakgebied. Daarnaast krijgt u wekelijks onze e-nieuwsbrief. Nieuws en informatie over de vereniging vindt u ook op onze site. Als lid heeft u toegang tot 'Mijn NVLF', een besloten gedeelte waar u belangrijke documenten en een uitgebreid archief vindt. 

3. Korting op diensten en producten
We werken samen met verschillende partners zodat u profiteert van korting op bijvoorbeeld praktijksoftware of logopedische hulpmiddelen.

4. Korting op workshops, studiedagen en congressen
U kunt tegen gereduceerd tarief workshops, studiedagen en het jaarcongres bijwonen, georganiseerd door onze NVLF Academy.

5. Materialen voor publieks-/patiëntenvoorlichting
U kunt tegen kostprijs folders, brochures en drukwerk bestellen. Ook kunt u gebruik maken van onze online ruilmarkt van materialen, zoals leermiddelen.

6. Contact met vakgenoten binnen uw district
De leden van de NVLF zijn verdeeld over tien districten in Nederland. Daarbinnen vinden bijeenkomsten plaats waar u collega's ontmoet.

7. Gratis registratie in NVLF-registers t.w.v. € 195
De NVLF heeft zes registers ingesteld (waaronder afasie en stotteren) om behandelingen die afwijken van de gangbare half-uursbehandeling te kunnen declareren. U kunt zich gratis registreren als u voldoet aan de criteria.

8. Gratis lid kwaliteitskring
Bij de NVLF zijn zo'n 350 kwaliteitskringen aangesloten. Deze groepen logopedisten voeren met elkaar intercollegiaal overleg. Ook u kunt hier gratis aan deelnemen.

9. Gratis ondersteuning bij klacht of geschil t.w.v. € 212
U krijgt gratis ondersteuning via het Kwaliteitsregister Paramedici in het kader van de Wkkgz wanneer u een klacht of een geschil met een cliënt heeft.

10. Aansluiting bij FBZ, FvOv of CMHF
Mede namens de NVLF onderhandelen de vakbonden FBZ, FvOv en CMHF over de cao’s in de zorg en het onderwijs. In deze cao’s zijn afspraken gemaakt over het verrekenen van een deel van de contributie van de NVLF met de eindejaarsuitkering.

11. Studenten gratis lid
Studenten logopedie zijn tijdens hun hele studieperiode gratis lid van de NVLF. Zo kunnen zij ervaren wat de meerwaarde is van de beroepsvereniging.