Voor een op te stellen enquête willen wij graag vooraf weten welke vragenlijsten het meest gebruikt worden. Daarom hebben we onderstaand overzicht opgesteld. Zou je kunnen aangeven in een reactie (onderaan de pagina) welke je het vaakst gebruikt?

Voor vragen kun je terecht bij: communicatie@nvlf.nl.

Akense Afasie TestNijmeegse Observatielijst Lepelvoeding (NOL)
Algemene Toestand Lijst (ATL) (hyperventilatie)Nijmeegse Pragmatiek Test
Anamnese MeertaligheidObservatie drinken uit een (tuit)beker
Assessment of Motor and Process skills (AMPS), scoreformulierObservatie kauwen
Audiogram, scoreformulierOMFT- onderzoek
Auditieve verwerkingsproblemen (AVP), checklistORS Jeugd (EZ)
CELF Preschool-2-NLPeabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL)
CELF-4-NLPediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 8-12 jaar / 13-18 jaar v4
CELF-5-NLPercent Syllables Stuttered (%SS)
Checklist broddelkenmerkenPI-dictee
Children’s Communication Checklist (CCC-2-NL)PROMPT, motor speech hierarchy (MSH)
Clinical COPD Questionnaire (CCQ)ROMP Parkinson
Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO)RSI beoordelingsschaal voor functionele beperkingen
Comprehensive Aphasia Test (CAT-NL)Schaal voor verstaanbaarheid (ICS)
De klepelSchlichting testen
Drie Minuten Test (DMT); toetsblad 1 en 2 scoreformulierScoreformulier onderzoek van dysartrie en taalproductie
DSFS-P – ernst en frequentieschaal van speekselverlies bij ParkinsonScreeningslijst voor stotteren (SLS)
DST dyslexie screening testSensory Profile
DTL screeningslijstenSinging Voice Handicap Index (SVHI)
Een Minuut Test (EMT)Slikklachten Parkinson
Focus, versie clinicusSNEL, vragenlijst
Focus-34-NL, oudersStotteren en broddelen
Focus-34-NL, versie clinicusStotterernst
GRBASStotterernst en stotterlast (Yairi)
Hazelbaker (tongriempjes)Struiksma test (DTLAS)
Hoehn & Yahr classificatie (ernst parkinsonstadium)Stuttering Severity Instrument 3 (SSI-3) scoreformulier
Lexilijsten begrip/productie A/BStuttering Severity Instrument 4 (SSI 4) scoreformulier
MetaphonSystematische opsporing schrijfproblemen (SOS en SOS_2-NL)
Myoscanner, versie 2VAS variabel
N-CDI lijsten voor communicatieve ontwikkelingVierDimensionale KlachtenLijst (4DKL)
Nederlands Articulatie Onderzoek (NAO)Voice Handicap Index (VHI)
Nijmeegse Dysartrie Schaal (NDS)Voice Handicap Index-10 (VHI-10)
Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst 

Welke vragenlijst gebruik jij?