Praten doen we de hele dag.
Met familie, met vrienden, tijdens het sporten, op school en op het werk. Wanneer praten niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld als iemand stottert of moeilijk hoort, heeft dit vervelende gevolgen.
Dagelijkse gesprekken zijn lastig, waardoor het meedoen aan activiteiten moeilijker gaat.
Dit noemen we een beperking in de communicatieve participatie.

In het project ‘COPE: Communicatie Optimalisatie via Participatie Ervaringen’ willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.
Samen met mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen gaan we uitzoeken wanneer meedoen lastig is.
We ontwikkelen een vragenlijst over communicatieve participatie, die voor iedereen makkelijk te gebruiken is.
Door de vragenlijst te gebruiken kan de logopedist samen met de cliënt passende behandeldoelen opstellen.
Tijdens de behandeling kan de logopedist met de cliënt goed toetsen of de doelen behaald worden.
Hiervoor onderzoeken we samen met logopedisten en ervaringsdeskundigen hoe ze de vragenlijst het beste kunnen toepassen in de logopedische behandeling.