Lees verder

Sig is een Vlaamse non-profitorganisatie. Wij organiseren tal van vormingen voor zorgprofessionals (o.a. logopedisten). Jaarlijks organiseren wij tientallen vormingen die zeer interessant zijn voor jouw vakgebied! Heel wat interessante thema’s komen aan bod bv. autisme, ADHD, leerstoornissen, spraak & taal, enz. Daarnaast bieden wij ook verschillende publicaties aan voor logopedische toepassingen.

Professionele hulpverleners

Sig verhoogt de expertise en competentie van hulpverleners die beroepsmatig werken aan de inclusie, integratie en revalidatie van mensen met een beperking.

Professionele hulpverleners vormen een onmiskenbare schakel in het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen. De constant evoluerende, wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek en behandeling zorgen ervoor dat iedereen in het werkveld – pas of lang afgestudeerd – overtuigd is van de noodzaak van permanente vorming en bijscholing.

Om hieraan tegemoet te komen organiseert Sig verschillende soorten activiteiten onder andere studiedagen, workshops, bijscholingscyclussen, intervisiewerkgroepen en symposia voor professionele hulpverleners uit de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector. Via Signaal Digitaal blijven hulpverleners op de hoogte van ontwikkelingen in de sector via artikels en webinars. Daarnaast geeft Sig educatief materiaal uit (publicaties en producties) en stelt gespecialiseerde informatie en documentatie ter beschikking. Tot slot stimuleert en coördineert Sig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Breed publiek

Minstens tien procent van de westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Iedereen moet met beperkingen kunnen leven en omgaan. Sig streeft naar een maatschappij die een correct beeld heeft overkinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die kampen met problemen in hun functioneren.

Sig wil ertoe bijdragen dat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Een positieve houding tegenover mensen met een beperking speelt een belangrijke rol. Onwetendheid is echter voor velen een grote struikelblok. Onbekend is nog altijd vaak onbemind. Sig wil de maatschappij dan ook informeren hoe ze kan omgaan met personen met een beperking en zo veel mogelijk mensen sensibiliseren voor de inclusie- en integratiegedachte.

Om dat doel te bereiken, organiseert Sig onder andere infomiddagen en -avonden, cursussen, debatten en ontmoetingsmomenten. Sig ontwikkelt ook zelf projecten, publiceert boeken, brochures en video’s, beheert de Sig-bib en verspreidt een elektronische nieuwsbrief. Deze werking is bedoeld voor alle geïnteresseerden en betrokkenen.

Sig wil in eerste instantie de personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving informeren door voor hen ontmoetingsmomenten, hersenletsel-cafés, cursussen en informatiesessies te organiseren.

Missie

Sig stimuleert de inclusie van mensen met een beperking/handicap en/of psychische kwetsbaarheid. Iedereen heeft recht op een eigen plaats in onze samenleving. Kwaliteit van leven staat centraal. We richten ons op mens en maatschappij.