Lees verder

Wist je dat 50% van het succes van een therapie afhankelijk is van jouw werkrelatie met je cliënt? Daarom investeren wij niet alleen in kennis en kunde van onze logopedisten, maar ook in onze en hun persoonlijke ontwikkeling.

Het laatste jaar zijn we binnen ons team veel bezig geweest met  communicatie en Positieve Gezondheid. Voor ons is er geen verschil meer in welke ‘tak’ van Pure Communicatie we werkzaam zijn. Zowel in de begeleiding van zorginstellingen, onderwijs, als ook in het logopedisch werkveld werken we vanuit dit gedachtengoed. We gebruiken het individueel, in de begeleiding van de omgeving van onze cliënt, in contact met andere zorgverleners. Langzamerhand ‘ademen’ we de manier waarop woordkeus, timing van interventies, luisteren en ‘weglaten van ons hulpverleners-syndroom’ onze cliënt helpt: om zelf de regie te nemen. Om te ervaren wat voor hem een gezond en gelukkig leven is. Soms mét beperkingen. Overigens: beperkingen in de ogen van anderen!

Waarom doen wij – ten diepste!- wat wij doen?

In alles wat wij doen, geloven wij:

  • Dat het voor een mens van essentieel belang is om te kunnen aangeven wat er in hem of haar leeft. Op deze manier leggen wij contact en kunnen wij verbinding met elkaar houden.
  • Dat moeilijkheden in communiceren ingrijpende consequenties kunnen hebben. Wij zijn er echter van overtuigd, dat ieder mens zijn eigen mogelijkheden tot verandering in communiceren heeft. Wij laten mensen ontdekken waar hun eigen mogelijkheden tot verandering liggen, teneinde hun (nieuwe) eigen wijze van communiceren te (her)vinden.
  • Dat mensen het best gedijen in contact mét elkaar. Dat betekent dat een verandering in communiceren het meest zinvol is als we die tot stand laten komen in integrale samenwerking mét de omgeving.
  • Dat onze eigen persoonlijkheid als therapeut hierin een essentiële rol speelt. In alles wat wij doen zijn liefde, vriendelijkheid, gelijkwaardigheid en compassie belangrijke waarden, zowel naar onszelf toe als naar onze cliënt en zijn omgeving.