De NVLF wil de bedrijfsvoering van de praktijkvoering optimaliseren, zodat een solopraktijk de normomzet van € 90.000 p.j.* kan verdienen.