Lees verder

Wil je meer weten over de spraak- en reukrevalidatie na een totale laryngectomie? In najaar van 2023 biedt het Antoni van Leeuwenhoek u de mogelijkheid tot bijscholing over de revalidatie na een totale laryngectomie.

De cursus richt zich op logopedisch onderzoek en behandeling van gelaryngectomeerde patiënten, waarbij de focus ligt op de ondersteuning in de periode na hun operatie en ontslag uit het ziekenhuis. De cursus is geschikt voor logopedisten die weinig of enige ervaring met deze doelgroep hebben. Zowel theorie als praktische vaardigheden komen aan bod. Na het volgen van deze cursus heeft u voldoende kennis en vaardigheden om de revalidatie, na ontslag uit het ziekenhuis, te continueren.


Je zult kennis opdoen over de verschillende opties voor spraakrevalidatie na een totale laryngectomie. De cursus richt zich met name op het aanleren van spraak m.b.v. de stemprothese, dit is in Nederland de meest gebruikte methode. Er wordt casuïstiek besproken en ingegaan op de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Ook is er gelegenheid om zelf casuïstiek in te brengen. Ook zijn er deze dag ervaringsdeskundigen aanwezig om hun verhaal te delen. Beiden hebben leren spreken met behulp van een stemprothese.

De cursus heeft ook een hands-on gedeelte. Hoe ziet een stemprothese eruit en hoe moet je die borstelen? Welke verschillende hulpmiddelen (pleisters, HME’s, free hands devices) zijn er allemaal en hoe moet je die toepassen? Veel producten zullen tijdens deze sessie besproken worden en kunnen door de cursist uitgeprobeerd worden.  

Tot slot, naast het spreken verandert ook het ruiken na deze ingrijpende operatie. Het is mogelijk om na een laryngectomie weer te leren ruiken m.b.v. de zogenaamde ‘gaap-ruikmethode’. Hoe dat in zijn werk gaat komt op deze dag ook aan bod. Je zult zelf gaan oefenen met de watermanometer (zie afbeelding hieronder).

De cursus zal plaats vinden bij een minimum aantal van 10 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is 20.

Deelnemen?