Lees verder

Duur: 2 dagen: 14 contacturen, 22 uur studiebelasting
Start: Startdatum volgt
Accreditatie: In aanvraag
Kosten: €595,-

Wat leer je

De cursus ‘Zelfmanagement: coaching en begeleiding’ geeft zorgprofessionals handvatten om cliënten te ondersteunen/ begeleiden zodat cliënten regie (kunnen) nemen om zichzelf, het dagelijks leven en eventuele beperkingen te managen. Dit gebeurt door theorie en praktijk aan elkaar te verbinden waarbij continue van een interprofessioneel perspectief wordt gekeken. Naast aandacht voor praktisch zelfmanagement in het hier en nu, wordt ook ingegaan op existentieel zelfmanagement en zingeving. De cursus is mede gebaseerd op de richtlijn Zelfmanagement (KNGF). 

Toelating

 • Professionals in zorg en welzijn
 • Affiniteit met de thema’s zelfmanagement en eigen regie
 • Hbo werk- en denkniveau

Programma

Tijdens de cursus Zelfredzaamheid en eigen regie gaan we dieper in op:

 • Het concept
 • Zelfmanagement in relatie tot andere concepten,
 • Methodisch handelen en voorwaarden voor zelfmanagement
 • Toepassing in de praktijk en
 • Ontwikkelingen en discussie rondom deze thema’s

Stapsgewijs behandelen we alle relevante aspecten, ondersteund met werkbladen en casuïstiek. Om aan te sluiten bij je eigen praktijksituatie behandelen we op de 2e dag een reflectie op jouw praktijk en/of casuïstiek. 

Onderwerpen Zelfmanagement in zorg en welzijn

 • Zelfmanagement en verschillende dimensies 
 • Eigen regie  
 • Zelfmanagement, co-management en gebruik van hulpbronnen 
 • Niveaus van zelfmanagement  
 • Veranderprocessen 
 • (gezondheid)vaardigheden en zelfmanagement 
 • Beïnvloedende factoren 
 • Reflectie op de eigen praktijk: z-scan 
 • Methodisch en therapeutisch begeleiden van zelfmanagement 
 • Doelen formuleren 
 • De kracht van ervaringen tijdens dagelijkse activiteiten  
 • Casuïstiek  
 • Richtlijn Zelfmanagement  

Voor wie

De cursus Zelfmanagement in zorg en welzijn is gericht op professionals in zorg en welzijn die affiniteit hebben met thema’s zelfmanagement en regie over eigen leven:  

 • Paramedici: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, logopedisten
 • Verpleegkundigen
 • Praktijkondersteuners
 • Ambulant begeleiders

Werkwijze

De cursus is praktijkgericht, interprofessioneel en interactief met variatie aan werkvormen. Inbreng van de cursisten is van belang voor het slagen van de cursus. 

Competenties

 • Je kent de verschillende vormen van zelfmanagement. 
 • Je kan zelfmanagement plaatsen naast andere concepten. 
 • Je kent de voorwaarden en beïnvloedende factoren voor zelfmanagement. 
 • Je weet hoe hij zelfmanagement in kaart kan brengen bij de client en zijn omgeving. 
 • Je hebt handvatten om zelfmanagementinterventies in zijn eigen dagelijks praktijk toe te passen. 
 • Je hebt inzicht in verschillende interventiemogelijkheden en kan beredeneren welke ingezet kunnen worden bij de cliënt (en het systeem)

Toetsing

 • Reflectie op eigen dagelijkse praktijk

Resultaat

 • Certificaat met accreditatiepunten, gebaseerd op de totale studiebelasting: bij minimaal 80% aanwezigheid en voldaan aan reflectieopdracht.  
 • Bewijs van deelname zonder accreditatiepunten, gebaseerd op de contacturen, bij onvoldoende aanwezigheid of niet voldaan aan reflectieopdracht.

Toelichting op de kosten

 • Inclusief (digitaal) studiemateriaal, koffie/thee/lunch 
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum 
 • Betaling in 2 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaa je € 50,- extra. Vermeld in het aanmeldformulier ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld.

Door wie?

 • Ton Satink (cursusleider / associate lector Neurorevalidatie HAN)
 • Sabine van Erp 
 • Janneke Fleuren   

Meer informatie een aanmelden