Lees verder

Datum en plaats:

  • 1 en 2 juli 2022 Amersfoort

Link: https://www.omft.info/

Trainers: Berry Verlinden en Liset Maas-Houtekamer.
Studiebelasting: 16 contacturen en 24 zelfstudie uren.
Accreditatie: 33 punten.
Studieduur: 2 dagen.
Lestijden: 8.30 – 17.15 uur
Kosten: € 495,-
Diplomering: certificaat van deelname.

Doelgroep: Deelname aan deze tweede verdiepingscursus is uitsluitend mogelijk voor logopedisten, tandartsen, osteopaten, mondhygiënisten, oro-faciaal therapeuten, orthodontisten, lactatiekundigen, tandarts- en orthodontieassitenten die eerder de basiscursus (OMFT-1) en de eerste verdiepingscursus A (OMFT-2) hebben gevolgd. Om een optimale begeleiding te waarborgen, gaan wij uit van een maximum van 15 deelnemers. De verdiepingscursus is de derde stap op weg naar inschrijving in het Kwaliteitsregister OMFT.

Beschrijving OMFT-3 Verdiepingscursus B
De OMFT-3 Verdieping B is uniek voor België en Nederland. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt nog dieper ingegaan op diverse aspecten van de OMFT. Naast meer theorie en praktijk over het behandelen van kinderen, krijgt ook de volwassen OMFT-cliënt ruim aandacht. De kennis vanuit de basiscursus (OMFT-1) en de verdiepingscursus A (OMFT-2) wordt als bekend verondersteld. Ook als de basiscursus en de eerste verdiepingscursus bij een andere cursusaanbieder werden gevolgd, kunt u deelnemen aan deze cursus.

Tijdens de OMFT-3 Verdiepingscursus B, komt onder meer aan de orde:

  • De volwassen OMFT-patiënt.
  • Tandheelkunde: specifieke OMFT-gerelateerde problematiek (casuïstiek).
  • Logopedie: specifieke OMFT-gerelateerde problematiek (casuïstiek).
  • Cranio Mandibulaire Dysfuncties en de relatie met OMFT.
  • Houding, faciale groei en malocclusie in relatie tot OMFT.
  • De gevolgen van een te kort tongriempje in relatie tot OMFT (incl. interventies).
  • Het opmeten van het tongriempje (practicum).
  • De inzet van mondtrainers (update).
  • Tijdens deze cursus dient de cursist een OMFT-casus uit de eigen praktijk te presenteren (hooguit 5 tot 8 minuten). Voor het opzetten en vormgeven van de presentatie is een format (PowerPoint) voorhanden. Deze wordt ruim voor aanvang van de cursus naar de cursisten verzonden.

Direct contact: Liset Maas-Houtekamer
cursus@omft.info