Lees verder

Om te weten wat u als professional in het onderwijs kunt verwachten van de ontwikkeling van kinderen met ADHD is het van belang inzicht te hebben in de gedragskenmerken van deze kinderen.

Welke knelpunten kunt u verwachten, welke kansen kunt u benutten en welke adviezen kunt u geven aan ouders om samen met ouders hun kind zo optimaal mogelijk tot groei te laten komen?

Inhoud

Tijdens deze cursus worden de nieuwste theoretische inzichten vertaald naar de dagelijkse praktijk in de klas. Vanuit de theorie wordt gewerkt naar praktische adviezen waarmee u de volgende dag aan de slag kunt.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Theoretische achtergronden m.b.t. ADHD
  • ADHD en executieve functies, werkhouding en taakaanpak
  • Aanpassingen in de klas
  • Adviseren en informeren van ouders

Meer informatie