Lees verder

Deze cursusdag geeft een verdieping in kennis over de relatie geheugen en taal. Bij taal kunnen produceren en taal kunnen begrijpen zijn onze hersenen en het geheugen van groot belang. Hoe werkt het brein en ons geheugen? Wat gebeurt er wanneer het geheugen niet meer (goed) functioneert ten gevolge van een ziekte of niet-aangeboren hersenletsel? Wat zijn de kenmerken van de taal (receptief en productief) wanneer het geheugen niet meer optimaal werkt en welke ondersteuning kunnen we dan bieden?

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • De werking van de hersenen en het zenuwstelsel in relatie tot geheugen en taal bij volwassenen en veroudering van de hersenen
  • Hersenen, geheugen en taal: pathologie (incl. Niet-aangeboren hersenletsel en trauma)
  • Casuïstiek: taalstoornissen bij geheugenproblematiek bij kinderen en bij ouderen
  • Logopedische behandeling bij taalstoornissen als gevolg van geheugenproblemen
  • Geheugenproblemen en taal: methoden, materiaal en meer

Gedurende de dag is gebaseerd op actuele kennis uit onderzoek en is verrijkt met veel praktijkvoorbeelden.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe het geheugen werkt in relatie tot taalfuncties, wat taalstoornissen zijn ten gevolge van geheugenproblematiek en hersenschade, wat daarvan de oorzaken, gevolgen en kenmerken zijn van geheugenproblemen. Besproken worden relaties tussen taal- en geheugenfuncties, de rol van het kortetermijngeheugen bij taalverwerking en de tweedeling impliciet-expliciet geheugen bij taalverwerking en taalstoornissen. Daarnaast weten de cursisten welke behandelingen zij kunnen geven bij het trainen van functies van taal en geheugen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Marjolein Coppens.

Accreditatie

Deze training is via St.ADAP geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.

Bijzonderheden

De totale cursus bestaat vier lesdagen rondom een centraal thema: het geheugen. Naast de lesdag over Geheugen en Taal, gaat een lesdag over ‘Luisteren en auditieve verwerkingsproblemen’, een lesdag zal gaan over ‘Geheugen en Dementie’ en een lesdag richt zich op ‘Executieve functies en het werkgeheugen’. De cursus is als geheel interessant voor alle logopedisten die belangstelling hebben voor de werking van het geheugen en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren.

Deze training is heel geschikt als incompany training. Op eigen locatie met collega’s, team, afdeling of logopediekring. Meer weten? Stuur een mail naar info@pearsonacademy.nl