Lees verder

Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Deze cursusdag geeft een verdieping in de werking van de hersenen bij executieve functies en werkgeheugen. Wat zijn oorzaken en gevolgen van problemen met executieve functies en werkgeheugen en wat kunnen we doen om kinderen met deze problematiek te ondersteunen, te begeleiden en te behandelen om hun functioneren te verbeteren?

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Wat zijn executieve functies en specifiek het werkgeheugen?
  • Oorzaken, kenmerken en gevolgen van problemen met executieve functies
  • Aanpassingen in de omgeving, aanpak op school, begeleiding en instructie geven bij problemen met executieve functies
  • Logopedische behandeling bij kinderen met problemen in de executieve functies: SMART behandeldoelen formuleren
  • Materiaal, methoden en meer bij logopedische behandeling van problemen met de executieve functies en het werkgeheugen

De dag wordt verrijkt met actuele kennis uit onderzoek en praktische voorbeelden.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kun je beschrijven wat onder executieve functies precies wordt verstaan, wat daar allemaal onder valt en wat de huidige discussie is over dit begrip. Je kunt uitleggen wat het werkgeheugen doet en wat de relatie is met leren en cognitie en de executieve functies hierbij. Daarnaast weet je welke behandelingen je kunt geven bij het verbeteren van het werkgeheugen en hoe je (ouders een leerkrachten van) kinderen en jongeren met problemen in de executieve functies kunt behandelen en begeleiden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Marjolein Coppens.

Accreditatie

Deze training is via St.ADAP geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.

Bijzonderheden

De totale cursus bestaat vier lesdagen rondom een centraal thema: het geheugen. Naast de lesdag over Executieve functies, gaat een lesdag over ‘Luisteren en auditieve verwerkingsproblemen’, een lesdag zal gaan over ‘Geheugen en Taal’ en een lesdag richt zich op ‘Geheugen en dementie’. De cursus is als geheel interessant voor alle logopedisten die belangstelling hebben voor de werking van het geheugen en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren.

Deze training is heel geschikt als incompany training. Op eigen locatie met collega’s, team, afdeling of logopediekring. Meer weten? Stuur een mail naar info@pearsonacademy.nl