Lees verder

Deze cursusdag geeft kennis over geheugen en taal bij achteruitgang door dementie. Wat gebeurt er wanneer het geheugen achteruit gaat of niet meer (goed) functioneert ten gevolge van een chronische ziekte die achteruitgang tot gevolg heeft? Wat zijn de kenmerken van de taal (receptief en productief) bij dementie en welke ondersteuning kunnen we dan bieden? Wat zijn de gevolgen voor de patiënt met dementie en zijn omgeving? De cursusdag is bedoeld voor wie kennis over dementie wil halen of opfrissen en voor wie een communicatieplan wil leren opstellen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • De werking van het geheugen bij volwassenen en veroudering van de hersenen
  • Dementie, oorzaken, gevolgen, vormen van dementie, geheugenproblemen bij dementie
  • Training van het geheugen bij mensen met dementie
  • Formuleren van behandeldoelen
  • Adviezen aan de patiënt, zijn omgeving en aan zorgpersoneel

Gedurende de dag wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en actuele kennis uit onderzoek.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe het geheugen werkt en wat veroudering doet met hersenen en geheugen, wat dementie precies is, wat daarvan de oorzaken, gevolgen en kenmerken zijn en wat de relatie is met de achteruitgaande geheugenfuncties. Daarnaast weet je wat de rol van de logopedist is bij het behandelen van geheugenproblemen bij mensen met dementie.

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Marjolein Neefjes

Accreditatie

Deze training is via St.ADAP geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.

 

Bijzonderheden

De totale cursus bestaat vier lesdagen rondom een centraal thema: het geheugen. Naast de lesdag over Geheugen en Dementie, gaat een lesdag over ‘Luisteren en auditieve verwerkingsproblemen’, een lesdag zal gaan over ‘Geheugen en Taal’ en een lesdag richt zich op ‘Executieve functies en het werkgeheugen’. De cursus is als geheel interessant voor alle logopedisten die belangstelling hebben voor de werking van het geheugen en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren.

 

Deze training is heel geschikt als incompany training. Op eigen locatie met collega’s, team, afdeling of logopediekring. Meer weten? Stuur een mail naar info@pearsonacademy.nl