Lees verder

Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met kinderen. Hoe kun je kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Hoe kun je kinderen stimuleren tot nadenken en problemen oplossen? Met uitdagende denkgesprekken stimuleer je de taal-denkontwikkeling.

In de cursus DGM, waarin praktijk en theorie worden afgewisseld, leer je hoe je de taaldenkontwikkeling van leerlingen stimuleert en maak je kennis met de Vragenlijst Denkprocessen.

Inhoud

De cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek. Er komen verschillende taal- en denkvaardigheden aan bod, afgestemd op het taal- en denkontwikkelingsniveau van kinderen. Bijvoorbeeld oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen. Ook plaatsen we DGM in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van communicatie. We besteden veel aandacht aan je eigen interactievaardigheden. Je wordt je bewust van de manier waarop je communiceert.

Resultaat

  • Je hebt je kennis over kwalitatief goede interactie opgehaald en uitgebreid.
  • Je hebt je kennis en vaardigheden uitgebreid die betrekking hebben op vragen die kinderen aan het denken zetten.
  • Je kunt deze kennis en vaardigheden adequaat inzetten ten behoeve van de taal- en denkontwikkeling.
  • Je kunt leerlingen begeleiden tot kritisch en creatief denken.
  • Je hebt een plan van aanpak over hoe je het geleerde in de praktijk kunt inzetten.
  • Je maakt kennis met enkele denkroutines.
  • Je bent je bewuster geworden van de manier waarop je communiceert.

Extra informatie

  • Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt je het instrument Even denken … Vragenlijst Denk- processen.
  • Er zijn drie trainingsdagen. Daarnaast zijn er praktijkopdrachten die ongeveer twintig uur studiebelasting vragen.
  • Als je minimaal negentig procent aanwezig bent en de praktijkopdrachten kwalitatief voldoende afrondt, ontvang je na afloop een cursuscertificaat.