Pearson

CELF-5-NL training

HAN

Afasie

ProEducation

Logopedie en Meertaligheid

OMFT.info

OMFT-2: Verdieping A

OMFT.info

OMFT-3: Verdieping B

ProEducation

Logopedie en Downsyndroom

OMFT.info

OMFT-1: Basiscursus

Pearson

Update TOS (1 dagdeel)

Pearson

CELF-5-NL training

ProEducation

Partnertraining bij Afasie

ProEducation

Dysartrie bij volwassenen:

Pearson

Kinderen met ADHD

NVLF

PPN Academie

HAN

Motiverende gespreksvoering

  • 12-04-2021