Moeite met taal of spraak, last hebben van je stem, of het hebben van gehoorverlies heeft impact op iemands dagelijks leven. Deze impact noemen we ook wel communicatieve participatie. Het is belangrijk om de impact van een communicatiestoornis op iemands dagelijks leven mee te nemen in de logopedische behandeling. Er zijn alleen nog geen bruikbare meetinstrumenten om dit te onderzoeken. Binnen het onderzoeksproject COPE willen we dit ontwikkelen. Hiervoor zijn we op zoek naar deelnemers! Kan jij ons helpen?

Doel onderzoek

Voor deze studie zijn we op zoek naar kinderen en jongeren (12-25 jaar) met problemen in het spreken, taal of stem, of met een gehoorverlies. We willen weten waar kinderen en jongeren in het dagelijks leven in beperkt worden. Deze informatie wordt gebruikt om relevante vragen op te stellen die in het meetinstrument komen.

Wat wordt er van de deelnemer verwacht?

  • De deelnemer houdt een dagboek bij (schriftelijk of met foto’s/video’s). In dit dagboek wordt vastgelegd op welke momenten de participant wel/niet goed mee kon doen door zijn/haar communicatieprobleem.
  • De deelnemer wordt uitgenodigd voor een interview waarin verder over dit onderwerp gesproken wordt.

Help jij als logopedist mee om deelnemers te werven? Bijvoorbeeld door je cliënt te informeren met de bijgevoegde flyer.

Bij vragen, opmerkingen of aanvullingen, mag je mailen naar eline.alons@hu.nl