De laatste maanden zijn nieuwe cao’s afgesloten voor het onderwijs voor de PO, VO en MBO.
Alhoewel er veel geld in het onderwijs is geïnvesteerd is dat met name terechtgekomen bij leraren en in mindere mate bij het onderwijs ondersteunend personeel (OOP). De NVLF is zich er terdege van bewust dat het onderhandelaarsakkoord voor de logopedisten in het onderwijs veel minder gunstig is dan voor leerkrachten.

Op dit moment wordt de functie logopedist onder de loep genomen om te kijken of de verantwoordelijkheden op een juiste manier zijn beschreven in de functie. De opbrengst van dit traject zal dienen als input voor de volgende cao, de uitkomst is op dit moment nog niet duidelijk.

Hieronder vind je een overzicht van de afgesloten cao’s: