De NVLF organiseert meerdere online inspiratiesessies voor leden die willen leren over innovaties in het vakgebied. Laat je inspireren!

Dinsdag 7 september 2021: Inspiratiesessie Gamification
Terugkijken

De derde inspiratiesessie van 2021 gaat over gamification. Rob Zwitserlood en Olivier Hokke geven je een beter zicht op wat gamification is en wat het kan betekenen in jouw dagelijkse werk.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Olivier Hokke is co-founder, designer en developer bij Game Tailors.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen:
•    Effectiviteit van gebruik van games in de logopedie
•    Psychologische theorieën Gamification
•    Concrete toepassing binnen project ZINnig en de ontwikkelde game WaanZINnig
•    Wat kan gamification in de toekomst voor logopedisten en cliënten betekenen?
•    Wat is de toegevoegde waarde van gamification voor logopedisten en cliënten?

Dit webinar is geaccrediteerd voor is 1,5 punt. Uitsluitend bestemd voor leden van de NVLF. Deelname is gratis als onderdeel van het lidmaatschap. De sessie is terug te kijken tot en met 7 december 2021.

Kijk hier de webinar terug

Inspiratiesessie Spraaktechnologie
Terugkijken

Maandag 28 juni vond de tweede online NVLF Inspiratiesessie plaats. Deze keer waren Esther Ottow en Kees van den Broek te gast om jullie bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van spraaktechnologie.

Deze inspiratiesessie is geaccrediteerd voor 1,5 punt tot en met 28 september 2021 hier terug te kijken.

Inspiratiesessie eHealth

Tijdens de eerste inspiratiesessie van het jaar werd ingegaan op de mogelijkheden van eHealth met sprekers Wouter Wolters, expert op het gebied van eHealth en Ilse Heus, een logopedist die haar eigen app heeft ontwikkeld (VOICE BUDDY).

Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL)

Om innovatieve ideeën te faciliteren lanceerde de NVLF het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL). Vanuit het werkveld ontvangt de NVLF regelmatig signalen dat innovatieve projecten niet van de grond komen vanwege het ontbreken van financieringsmogelijkheden. Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden,  zodat we samen ons vak toekomstbestendig maken.

Meer over de SPIL en gehonoreerde projecten? Lees hier verder.